×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Warsztat Zarządzania Strategicznego dla partnerstwa

Pierwszy warsztat w dniu 7.04 został przeprowadzony przez przedstawicieli Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu tj p. Janusza Szewczuka, dr Tomasza Potkańskiego, Łukasza Dąbrówkę.

W wystąpieniu wstępnym, prowadzący p. J. Szewczuk podkreślił znaczenie lokalnej grupy działania jako podmiotu doświadczonego w wykorzystaniu środków publicznych z dotacji unijnych na rzecz oddolnie zgłaszanych i realizowanych projektów i działań na rzecz społeczności lokalnych. Dogłębną analizę danych statystycznych i lokalnych uwarunkowań obszaru PTO zakończyło podsumowanie uwspólniające strategiczne kierunki rozwoju.

Prowadzący p. J.Szewczuk zaproponował cztery obszary priorytetowe tj. docelowe produkty określające kierunkowo planowane i pożądane przyszłe projekty w PTO;

- PTO jako najlepsze miejsce do zamieszkania,

- PTO jako najlepsze miejsce do rozwoju własnej działalności gospodarczej w sektorach o wysokiej wartości dodanej,

- nowa edukacja (w tym poza formalna, ustawiczna)

- atrakcyjna dla mieszkańców i przejezdnych oferta lokalnych NGO (NGO jako twórcy usług i podmioty współtworzące nowe miejsca pracy).

 

.