×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Aktualności

Spotkania informacyjne

włącz .

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo do końca roku planuje uruchomić pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Środki finansowe w tym naborze będą skierowane na zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkałe na obszarze jednej z trzech gmin tworzących LGD: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano premie w wysokości 50 tys. zł. Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy.

Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych oraz merytorycznych jak i stopień zgodności z LSR a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny.

 

W związku z planowanym naborem wniosków o dotacje LGD planuje cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

 

22 listopada 2016 r. Milanówek, Budynek C Urzędu Miasta,ul. Spacerowa 4, godz. 17-20

23 listopada 2016 r. Brwinów, sala OSP ul. Pszczelińska 3, , godz. 17-20

24 listopada 2016 roku Podkowa Leśna, , Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, godz. 17-20

 

W ramach każdego ze spotkań zostaną omówione m.in.:

1.       Podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotacje.

2.       Tryb wyboru projektów do dofinansowania.

3.       Sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej, w tym zasady tworzenia biznesplanu

4.       Podstawowe zobowiązania umowne.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, którzy mają pomysł na biznes i planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Warsztaty: Gadżet

włącz .

Warsztaty : BUDOWANIE MARKI

włącz .