×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Partnerstwo 22 - Konsultacje

włącz . Odsłony: 371

Konsultacje w ramach działania; PARTNERSTWO 22

 

Wdrazanie Mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w Polsce.

 

21 września 2016 roku na zaproszenie p. Wojciecha Kaczmarczyka – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawicielki naszej organizacji - Barbara Potkańska i Adriana Skajewska oraz Tomasz Potkański uczestniczyli w spotkaniu poświęconym dyskusji nad stanem wdrażania mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w Polsce.
Prowadzenie spotkania zostało powierzone panu ministrowi Ryszardowi Zarudzkiemu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie Umową Partnerstwa zasady RLKS mogą być wdrażanie w formule bezpośredniej jak i pośrednich. Przykładem bezpośredniego zastosowania mechanizmu są m.in. wielofunduszowe LGD jakie działają na terenie dwóch województw w Polsce.

W kontekście omawianej na spotkaniu Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) w okresie wdrażania 2014-2020 rozważane jest rozszerzenie istniejących zasad RLKS o:

1.      Konkursy dedykowane dla LGD w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w tym na projekty grantowe

2.          Uwzględnienie LGD w systemie wyboru projektów w RPO (LGD opracuje kryteria wyboru operacji realizowanych na jej obszarze).

W dyskusji brali udział także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Urzędów Marszałkowskich, ogólnopolskich organizacji samorządowych i społecznych oraz partnerstw lokalnych, w tym LGD.

Relacja ze spotkania:

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/…/seminarium-ro…