×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Rozpoczynamy Konsultowanie LSR dla obszaru PTO

"Gdybym miał do dyspozycji jedną godzinę, aby ocalić świat,

poświęciłbym pięćdziesiąt pięć minut na próbę zdefiniowania problemu 

i pięć minut na jego rozwiązanie."

Albert Einstein

 

 

ROZPOCZYNAMY KONSULTOWANIE LSR dla obszaru PTO

(środki z PROW na lata 2014-2020)

 

Organizacje pozarządowe z terenu PTO będące partnerami projektu otrzymały zaproszenie Burmistrza Gminy Brwinów na warsztaty, które odbędą się w ramach realizacji Projektu pn.: "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych.

Warsztaty będą przeprowadzone przy współudziale Partnerskim Miasta Podkowa Leśna oraz Miasta Milanówek.

Kontakt ;Katarzyna Lewandowska Urząd Gminy Brwinów tel. 22 738 25 86

Kierownik Projektu; Tadeusz Marczyk tel. 22 738-25-89 email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– Z uwagi na stosunkowo krótki okres czasu, jakim dysponujemy na realizację tego projektu, ważne jest, aby na każdym etapie jego realizacji, a zwłaszcza podczas tworzenia strategii dla obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w prace włączyli się wszyscy zainteresowani partnerzy projektu oraz radni rad miejskich Brwinowa, Podkowy Leśnej oraz Milanówka – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński, zapraszając do uczestnictwa w warsztatach. Ich efektem ma być wypracowanie dokumentu strategicznego dla obszaru gminy Brwinów, miasta Milanówka oraz miasta Podkowy Leśnej.

Wniosek o dofinansowanie projektu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego został złożony dwa lata temu. Chociaż znalazł się wówczas na pierwszym miejscu listy rezerwowej, to na dobrą wiadomość o uzyskaniu dotacji trzeba było czekać aż półtora roku. Współpraca gmin przy rozwiązywaniu problemów dotyczących mieszkańców całego obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów zacieśni się. Arkadiusz Kosiński (burmistrz gminy Brwinów), Wiesława Kwiatkowska (burmistrz miasta Milanówka) oraz Artur Tusiński (burmistrz miasta Podkowa Leśna) wspólnie ustalili zakres działań związanych z projektem, który realizowany będzie w latach 2015-2016. W tym czasie zostaną wypracowane dokumenty strategiczne, koncepcje i projekty, które będą pomocne przy pozyskiwaniu środków do ich realizacji. Gmina Brwinów jest liderem porozumienia. W projekcie, oprócz samorządów trzech gmin, biorą też udział partnerzy społeczni, m.in. ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe.                                                                                      Wśród działań w ramach projektu znalazły się kwestie związane z gospodarką wodną, transportem i komunikacją – w tym stworzeniem sieci ścieżek rowerowych, rewitalizacją terenów zielonych oraz sprawami społecznymi – przede wszystkim związanymi z przeciwdziałaniem rozwarstwieniu mieszkańców, troską o ludzi starszych oraz edukacją dzieci i młodzieży.

 

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” jest jednym ze społecznych partnerów projektu. Udział lokalnych organizacji pozarządowych we wspólnie wypracowywanych wnioskach dla obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jest istotny nie tylko w perspektywie konsultowania ostatecznego kształtu dokumentu wynikającego z warsztatów ale przede wszystkim jest ważny w perspektywie możliwych do pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

.

 

Nasza LGD zobowiązana jest opracować Lokalną Strategię Rozwoju będącą z jednej strony dokumentem operacyjnym (pod konkretne środki i projekty mieszczące się w wytycznych PROW) a z drugiej będącą dokumentem strategicznym uwzględniającym inne opracowania i trendy rozwojowe.

W dniu 31.03.2015r Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał do samorządów województwa tabele po raz pierwszy dookreślające kwoty przewidziane na wsparcie przyszłych operacji planowanych lokalnie (w LSR) a finansowanych z PROW.

Uprzejmie informuję, że dla obszaru trzech gmin współtworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów maksymalna kwota to 6 000 000zł. Możliwość uzyskania powyższego wsparcia na projekty realizowane na naszym terenie obwarowana jest szeregiem procedur. Podmiotem mogącym wnioskować o to wsparcie jest lokalna LGD. Nasze Stowarzyszenie posiada doświadczenie i wypracowane procedury na bazie mijającego rozdania środków unijnych na lata 2007-13.

W nadchodzących miesiącach będziemy wspólnie pracowali nad docelowym kształtem LSR. Kwietniowe warsztaty PTO są kompatybilne z pracami nad LSR. Wspólnie wypracujemy analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Strategia ma służyć lokalnym celom. Konkretne cele i priorytety muszą zostać określone na poziomie lokalnym, odpowiadać na lokalne potrzeby, a jednocześnie być zgodne z celami polityki określonymi w PROW.

 

W imieniu organizatorów SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WE WSZYSTKICH SPOTKANIACH!

Harmonogram warsztatów/spotkań w ramach realizacji Projektu

 

 

Z uwagi na napięty kalendarz spotkań w ramach PTO i podobną grupę odbiorców - warsztaty z LSR planujemy na maj 2015r.

Na początek zajmiemy się tematem: „Co wynika z wdrażania aktualnej LSR? Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy ?”. Przegląd obecnej LSR, w tym zrealizowanych projektów. Wstępne określenie kierunków rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń planowanych w ramach PROW 2014-20. Co stanowi priorytet działania na obszarze LGD w nowym okresie programowania.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że został powstał Zespołu Koordynacyjnego ds. opracowania LSR.

Z ramienia LGD zgłosili się : dr Tomasz Potkański, p.Łukasz Dąbrówka, p.Adriana Skajewska. Z Podkowy Leśnej – p. Burmistrz Artur Tusiński, z Brwinowa – p. Sekretarz Gminy Anna Kozłowska, Z Milanówka – p. Aleksandra Żuraw.