×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Cykl spotkań informacyjnych

włącz . Odsłony: 1775

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo do końca roku planuje uruchomić pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Środki finansowe w tym naborze będą skierowane na zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkałe na obszarze jednej z trzech gmin tworzących LGD: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka.

Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano premie w wysokości 50 tys. zł. Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy.

Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych oraz merytorycznych, jak i stopień zgodności z LSR a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny.

W związku z planowanym naborem wniosków o dotacje LGD Zielone Sąsiedztwo we współpracy z Urzędami Gmin - członków stowarzyszenia planuje cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

22 listopada 2016 r. Milanówek, Budynek C Urzędu Miasta, ul. Spacerowa 4, godz. 17-20

23 listopada 2016 r. Brwinów, sala OSP ul. Pszczelińska 3, , godz. 17-20

24 listopada 2016 roku Podkowa Leśna, , Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, godz. 17-20

W ramach każdego ze spotkań zostaną omówione m.in.:

1.       Podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotacje.

2.       Tryb wyboru projektów do dofinansowania.

3.       Sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej, w tym zasady tworzenia biznesplanu

4.       Podstawowe zobowiązania umowne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, którzy mają pomysł na biznes i planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.