×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

włącz . Odsłony: 3131

 

 

 

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów to nazwa porozumienia trzech samorządów lokalnych: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, podpisanego 11 czerwca 2010 roku.
Idea porozumienia zrodziła się z potrzeby połączenia wysiłków na rzecz rozwoju trzech sąsiadujących ze sobą ośrodków o podobnej specyfice. Podkowę Leśną, Brwinów i Milanówek łączą podobne uwarunkowania przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Wszystkie trzy gminy należą do atrakcyjnych miejsc zamieszkania ze względu na to, że są tzw. gminami zielonymi, gdzie nie ma przemysłu, a walory środowiska naturalnego podlegają szczególnej ochronie.
Zaczęło się od warsztatów na temat uwarunkowań rozwoju Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich trzech samorządów. Doszli oni do wniosku, że trzy gminy powinny połączyć siły, by lepiej zaspokajać potrzeby obecnych mieszkańców, a także, by zapewnić sobie w dłuższej perspektywie wygrywanie konkurencji z innymi gminami aglomeracji warszawskiej o pozyskiwanie kolejnych mieszkańców.
Samorządowcy doszli do wniosku, iż wykorzystując potencjał trzech swoich gmin będą mogli zarówno lepiej odpowiedzieć na potrzeby obecnych mieszkańców, jak i tworzyć lepsze warunki do osiedlania się kolejnych. Zdają sobie sprawę, że w warunkach zaostrzającej się konkurencji, także wśród samorządów, sąsiedzka współpraca i strategiczne planowanie rozwoju ma coraz większe znaczenie. Dlatego w umowie o współdziałaniu założony został szeroki zakres współpracy. Uzgadniane mają być zarówno plany rozwoju, jak i konkretne przedsięwzięcia w różnych dziedzinach: gospodarce komunalnej, kulturze, ochronie środowiska.


Umowa o współdziałaniu

Galeria z dn 11 czerwca 2010- uroczyste podpisanie umowy o współdziałaniu:


.