×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Skład Rady

włącz . Odsłony: 3676

 

Uchwała WZ nr XVII/3/2015

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 29 września 2015 r.

.

w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Walne Zebranie Członków na podstawie § 21 ust.1 statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” z dnia 06.09.2014r. powołuje członków Rady pełniącej funkcję organu decyzyjnego.;

 

           Sektor Publiczny

          Sektor Społeczny      

          Sektor Przedsiębiorcy

          Sektor Mieszkańcy

Artur Tusiński 

       Agnieszka Wojcierowska

Jakub Bułat

Ewa Chojecka

Arkadiusz Kosiński

Ewa Domaradzka

Joanna Pawlikowska

Milena Wach

    Wiesława Kwiatkowska         

        Katarzyna Kawecka-Sikora

 

Milena Wyszyńska

Alina Witkowska

Ewa Cieślak

 

Tomasz Potkański

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania 26 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

.