×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Stowarzyszenie

włącz . Odsłony: 7753

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo" powstało w celu realizacji podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-13. Obejmuje obszar Podkowy Leśnej, Milanowka oraz  gminy  Brwinów.

 


Aktywizacja społeczności wiejskich oraz małych miast wymaga włączenia do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw partnerów społecznych. Temu przedsięwzięciu służy podejście LEADER

LEADER to program UE łączący działania zmierzające do rozwoju wsi oraz małych miast. W krajach starej "piętnastki" programem tym objęta jest ponad połowa obszarów wiejskich. Wieloletnie doświadczenia ( od 1991 roku) pokazują, że jest to sprawdzona metoda uaktywnienia lokalnej społeczności. Wyzwala mnóstwo nowatorskich pomysłów, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, promocji regionu, lokalnych produktów i usług. LEADER daje również przekonanie, że mieszkańcy obszarów objętych działaniami sami mają największy wpływ na te przemiany i wiele mogą dokonać dla poprawy swojego życia i przyszłości regionu. A przede wszystkim inicjatywy te budują poczucie lokalnej tożsamości.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalne Grupy Działania realizować będą działania wpisujące się w oś 3 i 4

-    działania osi 3 (społecznej) mają wpływać na poprawę jakości życia oraz przyczyniać się do różnicowania gospodarki wiejskiej

-    działania osi 4 (LEADER), ich celem jest aktywizacja mieszkańców, zwiększenie zdolności pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych oraz poprawa zarządzania lokalnymi zasobami.


Celem osi 4 LEADER jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.

 

Misją Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sąsiedztwo" jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych naszych gmin oraz budowa wspólnej i rozpoznawalnej w kraju marki podwarszawskich miast-ogrodów i otaczających je terenów wiejskich jako zespołu społeczności lokalnych, które potrafią dobrze współpracować i w ten sposób zapewniają wyższą jakość życia mieszkańcom.

 

GMINA BRWINÓW

MIASTO OGRÓD PODKOWA LEŚNA

MIASTO MILANÓWEK

.