×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

TABLICA 2014-2020

.

LSR 2014-2020- WARSZTATY

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, dzięki któremu możliwe stanie się aplikowanie o środki na inicjatywy oddolne na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. WARTO mieć wpływ na to jakie projekty będą realizowane do 2020 roku. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.

 

Nie możesz wziąć udziału w warsztatach? Wypełnij ankietę on-line

   

.

Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

 

Szanowni Państwo!

Obecnie przystępujemy do tworzenia kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do wzięcia udziału w jej tworzeniu. Poniżej znajduje się kilka cennych informacji na temat planowanych konsultacji. W PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) jest działanie (program) LEADER, który polega na tym, że na obszarze kilku gmin działa stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (u nas jest to stowarzyszenie LGD "Zielone Sąsiedztwo" z siedzibą w Podkowie Leśnej), która zarządza środkami z programu LEADER i organizuje m.in. konkursy na dofinansowanie projektów w 4 kategoriach: Małe projekty, Odnowa centrów wsi, Różnicowanie działalności rolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Do tej pory z Leadera zrealizowano u nas m.in.:

 • Zrewitalizowano budynek użyteczności publicznej Dwór Toeplitza w Otrębusach

 • Zmodernizowano budynek MOK w Podkowie Leśnej

 • Wybudowano Świetlicę wiejską OWCA w Owczarni

 • Zmodernizowano budynek na stacji WKD Podkowa Leśna Główna gdzie powstała Wu-Cafe

 • Przebudowano ulicę Przejazdową w Otrębusach

 • Wybudowano boisko wielofunkcyjne w Parzniewie

 • Wybudowano Galerię Artwilk w Owczarni

 • Odnowiono elewację zabytkowego budynku w Podkowie Leśnej

 • Urządzono, ogrodzono i zakupiono urządzenia rekreacyjne w Podkowie Leśnej

Oprócz projektów inwestycyjnych zostało zrealizowanych wiele projektów edukacyjnych, kulturalnych, wydawniczych i promocyjnych.

Żeby LGD otrzymała środki na kolejne lata (do 2020 roku) musi opracować strategię, czyli plan działania, który określi co dla nas – jako lokalnej społeczności – jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w tym okresie, co pozwoli nam żyć lepiej, mocniej kultywować naszą tradycje, rozwijać lokalną kulturę i pomagać tym, którzy w różnej formie potrzebują wsparcia.

 1.Właśnie rozpoczynają się prace nad planowaniem strategii na 5 lat (do 2020) dla obszaru objętego działaniami Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sąsiedztwo"

(3 gminy: Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek).

2.Strategia będzie oceniana (w konkursie – a zatem nie wszyscy otrzymają środki na jej realizację!!!) przez Urząd Marszałkowski, a potem w Ministerstwie Rolnictwa.

3.Strategia będzie podstawą do dysponowania przyrzeczoną (wygraną) pulą pieniędzy na działania zaplanowane w dokumencie.

4.Jeśli czegoś nie zaplanujemy, to trudno będzie to sfinansować ze środków Leader;

5.Jeśli coś zaplanujemy, to musi być to zrobione, gdyż inaczej przepadną środki lub zostanie nałożona kara (wiarygodność potrzeb i planowanych projektów).

6.Dlatego ważne jest by zebrać rzeczywiste plany i potrzeby ludzi (i organizacji) na najbliższych 5 lat i zastanowić się, które z tych planów można wpisać do strategii, by mogły uzyskać realną możliwość dofinansowania.

7.Praca nad strategią musi być konsultowana w jak najszerszym gronie mieszkańców, ponieważ:

 • Strategia ma być „partycypacyjna”, czyli powstająca z udziałem reprezentatywnego grona mieszkańców (jest to punktowane);
 • Ma pokazywać rzeczywiste oczekiwania mieszkańców

Zachęcamy do aktywnego udziału w pracach nad Strategią poprzez udział w warsztatach:

Nie możesz wziąć udziału w warsztatach? Wypełnij ankietę on-line:

 

 

 
.

Lokalna Strategia Rozwoju- WARSZTATY

 

Szanowni Państwo!

Obecnie przystępujemy do tworzenia kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do wzięcia udziału w jej tworzeniu. Poniżej znajduje się kilka cennych informacji na temat planowanych konsultacji. W PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) jest działanie (program) LEADER, który polega na tym, że na obszarze kilku gmin działa stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (u nas jest to stowarzyszenie LGD "Zielone Sąsiedztwo" z siedzibą w Podkowie Leśnej), która zarządza środkami z programu LEADER i organizuje m.in. konkursy na dofinansowanie projektów w 4 kategoriach: Małe projekty, Odnowa centrów wsi, Różnicowanie działalności rolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

W tej perspektywie mamy możliwość uzyskania 6 000 000 zł na inicjatywy realizowane na naszym obszarze.

Żeby LGD otrzymała środki na kolejne lata (do 2020 roku) musi opracować strategię, czyli plan działania, który określi co dla nas – jako lokalnej społeczności – jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w tym okresie, co pozwoli nam żyć lepiej, mocniej kultywować naszą tradycje, rozwijać lokalną kulturę i pomagać tym, którzy w różnej formie potrzebują wsparcia.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w pracach nad Strategią poprzez udział w warsztatach:

Nie możesz wziąć udziału w warsztatach? Wypełnij ankietę on-line:

 

 

 
.

LSR 2014-2020

 

 

 

 

 

 

.