×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Akademia dla NGO

włącz . Odsłony: 3986

 

 

 

Co to jest Akademia dla NGO?

Program Akademia dla NGO jest programem w ramach którego oferujemy cykl szkoleń z zakresu podstaw działania w organizacji pozarządowej, aspektów prawnych i finansowych, w tym pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz poradnictwo indywidualne w zakresie prawa i finansów w organizacji pozarządowej oraz omówienie przykładów wypełnienia wniosków o dotację.

Celem Programu jest ułatwienie członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?Zielone Sąsiedztwo? oraz organizacjom, instytucjom i osobom współpracującym z LGD dostępu do informacji, szkoleń i poradnictwa. W dalszej perspektywie Program ma doprowadzić do poprawy warunków funkcjonowania tych podmiotów i jakości zarządzania w organizacji pozarządowej, a przez to do bardziej efektywnego działania.

Zakłada się, że w wyniku zaproponowanego wsparcia wzrośnie również potencjał Stowarzyszenia LGD do wykonywania zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Do kogo są adresowane szkolenia?

Uczestnikami szkoleń oraz doradztwa mogą być członkowie Stowarzyszenia LGD oraz osoby zrzeszone w organizacjach członkowskich Stowarzyszenia, osoby zatrudnione w instytucjach będących członkami LGD.

Jakie działania oferowane są w Programie?

W ramach Akademii dla NGO proponujemy Państwu:

- 50 godzinny cykl szkoleń

- poradnictwo indywidualne

- konferencję podsumowującą

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne dla uczestników, projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych? trwają od września 2009 do czerwca 2010 roku. 

.