×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Przedsiębiorczość społeczna w PTO

włącz . Odsłony: 2283

 

.

Przedsiębiorczość społeczna jest szczególnym rodzajem przedsiębiorczości, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej zauważalna.

DEFINICJE:

Jedna z szerszych definicji przedsiębiorczości społecznej odwołuje się do działalności innowacyjnej ukierunkowanej społecznie, powstającej zarówno w organizacjach komercyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych [Chell i inni, 2010, s. 485].
Kolejna z koncepcji stwierdza, że innowacje stanowią rdzeń procesu przedsiębiorczości społecznej obejmując czynności i procesy podejmowane celem odkrycia, zdefiniowania oraz wykorzystania szans rynkowych, by zwiększyć bogactwo społeczeństwa poprzez kreowanie nowych przedsięwzięć lub zarządzanie istniejącymi organizacjami w innowacyjny sposób [Zahra i inni, 2009, s. 519].

Przedsiębiorczość społeczna może zaoferować innowacyjne rozwiązania pomagające zwiększać społeczną integrację, eliminujące dysfunkcyjne zachowania oraz wpływające na rozwój społeczno - ekonomiczny. Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje.

Poniżej przedstawiamy podział ich kompetencji: