×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

włącz . Odsłony: 3916

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
BRWINÓW- MILANÓWEK-PODKOWA LEŚNA


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Zielone Sąsiedztwo„ wytyczając programowe
cele do realizacji w kolejnych latach przyjęło, że turystyka leży w centrum naszego
zainteresowania stanowiąc element zrównoważonego rozwoju gmin Brwinów,
Milanówek i Podkowa Leśna.

Od kilku lat w naszych miastach odbywa się Festiwal Otwarte Ogrody – skutecznie integrując
mieszkańców wokół wspólnych działań kulturalnych i promocyjnych. Festiwal może stać się
wspólną wizytówką i wyznacznikiem jakości oferty turystyczno - kulturalnej,
tak jak już stał się zaczątkiem partnerstwa samorządów trzech miast.
Partnerstwo w ramach zawiązanego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów może wypromować
wizerunek i charakter trzech miast: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej,
jako zespołu gmin spójnych terytorialnie, połączonych wspólnymi celami, w tym poprzez
promowanie i inwestowanie w turystykę kwalifikowaną.  
Każda z gmin ma swój niepowtarzalny klimat, walory, możliwości,  które wzajemnie się
uzupełniając tworzą wyjątkowo atrakcyjną ofertę zarówno dla osób z zewnątrz
jak i przede wszystkim dla naszych mieszkańców.

W 2009r Zielone Sąsiedztwo opracowało i upubliczniło Strategię Rozwoju Turystyki
na terenie tych właśnie gmin. Dokument analizując walory turystyczne miast i pokazał
jak możemy wspólnymi siłami budować produkty turystyczne, które będą atrakcyjne
tak dla mieszkańców, jak i gości. Naszym zdaniem wypromowanie produktu
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów przyczyni się także do rozwoju gospodarczego gmin
i wygeneruje dodatkowy dochód a pośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.
Potrzebujemy nowych miejsc noclegowych, gastronomicznych, punktów informacji turystycznej,
atrakcyjnych materiałów promocyjnych… Nasze Stowarzyszenie nie tylko zachęca ale także
pomaga pozyskać konkretne fundusze na tego typu inicjatywy. Dwa razy w roku ogłaszamy
nabory na środki unijne z PROW 2007-13, które mogą i powinny być wykorzystywane między innymi
na lokalne inicjatywy związane z turystyką.

„Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do współpracy osoby z Brwinowa, Milanówka i Podkowy.
Czekamy na pomysły związane z turystyką, a szczególnie zależy nam na kontaktach z osobami,
stowarzyszeniami lub firmami, które planują przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia
turystyki kwalifikowanej (np. wynajem rowerów, agroturystyka, warsztaty artystyczne,
gastronomia produkty lokalne itp.).


Dotychczasowe wybrane działania Stowarzyszenia w zakresie upowszechniania turystyki;


1.organizacja dwuczęściowej konferencji „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów -
od strategii turystyki do budowy marki”, wrzesień, październik 2010r.


Jarosław Komża, sekretarz Milanówka, przypomniał genezę Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
i cele jakie sobie postawili burmistrzowie gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna
podpisując 11.06.2010 porozumienie o współpracy.  
Stwierdził, że zamiast mówić o turyście lepiej określić go jako gościa, który odwiedza
nasze Trójmiasto, podejmowany z uwagą i szacunkiem - tym samym się odwzajemnia.
Mówimy wszakże o turystyce na małą skalę, wręcz niszowej,dla koneserów. Zapowiedział wspólne
działania promocyjne (np. mapa, przewodnik) uwarunkowane dostępnością środków finansowych.
Ponadto zaproszeni paneliści omawiali; możliwości rozwoju systemu kwater prywatnych,
profesjonalnych wydawnictw promocyjnych,współgrania książek i dworców,
skuteczności systemu małogabarytowych wizytówek promocyjnych.
Druga część konferencji miała charakter warsztatów śladami lokalnej historii- czyli questów
Questy (inaczej wyprawa odkrywców) to niebagatelny sposób na poznanie lokalnej historii
i kultury przez krótkie wyprawy po miejscach pamięci, zabytkach czy osobliwych rozwiązaniach
architektonicznych.Każdy quest opowiada inną historię dotyczącą regionu i zachęca turystów
do połączenia nauki z zabawą, do aktywnego i twórczego zwiedzania oraz odkrywania miejsc,
o których często milczą przewodniki.
Polega na tworzeniu nieoznakowanych w terenie szlaków, którymi można wędrować kierując się
informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się
poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w  terenie odpowiadającego jej miejsca.


2.  wybrane projekty z zakresu turystyki do dofinansowania ze środków LEADERa,
w trakcie oceny lub skierowane do realizacji


- promocja turystyki indywidualnej i grupowej poprzez system tablic informacyjnych
na terenie gminy Brwinów
- rozbudowa portalu internetowego o subwitrynę Muzeum Sztuki Ludowej
w Otrębusach
– kontynuacja projektu Otwarte Muzea
- rewitalizacja oznakowania szlaków rowerowych w Lesie Młochowskim.
- elementy Systemu Informacji Miejskiej w Podkowie Leśnej
- turniej piłkarski o puchar Miast- Ogrodów z elementami propagowania wiedzy na temat naszego regionu.

Prawdziwym potencjałem tej ziemi są ludzie – przyjaźni, dbający o swoje dziedzictwo, chętni do współpracy.
Tacy właśnie ludzie budują lokalne partnerstwa i dbają o dobro wspólne w swoich miejscowościach.  
Wokół działań Stowarzyszenia  wykrystalizowała się grupa osób inicjujących i realizujących działania
z zakresu turystyki. Uczestnicząc w seminariach i konferencjach zewnętrznych , targach, pokazach i szkoleniach,
podnoszą swoje kwalifikacje a jednocześnie promują Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane współpracą do kontaktu poprzez biuro Stowarzyszenia.

Anna Łukasiewicz
Prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
WWW.zielonesasiedztwo.org.pl

Podkowa Leśna, grudzień 2010

.