×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Dane Teleadresowe

Stowarzyszenie LGD "Zielone Sąsiedztwo"

 

Siedziba Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo"

ul. Lilpopa 18

05-807 Podkowa Leśna

 

Biuro:

ul. Świerkowa 1

05-807 Podkowa Leśna

 

GODZINY PRACY BIURA LGD:

Poniedziałek- czwartek 9:00- 16:00

piątek dzień wewnętrzny

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Tel./fax 0-22-724-58-90

Tel. Prezes Anna Łukasiewicz 509-339-883

Tel. Asystent Dyrektora Biura Sylwia Dąbrówka 508-641-707

 

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NIP: 529-176-17-74

REGON: 141680899

KRS: 0000320277

Nr. ewidencyjny: 063015453

 

 

                         

.

Lokalna Strategia Rozwoju- WARSZTATY

 

Szanowni Państwo!

Obecnie przystępujemy do tworzenia kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do wzięcia udziału w jej tworzeniu. Poniżej znajduje się kilka cennych informacji na temat planowanych konsultacji. W PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) jest działanie (program) LEADER, który polega na tym, że na obszarze kilku gmin działa stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (u nas jest to stowarzyszenie LGD "Zielone Sąsiedztwo" z siedzibą w Podkowie Leśnej), która zarządza środkami z programu LEADER i organizuje m.in. konkursy na dofinansowanie projektów w 4 kategoriach: Małe projekty, Odnowa centrów wsi, Różnicowanie działalności rolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

W tej perspektywie mamy możliwość uzyskania 6 000 000 zł na inicjatywy realizowane na naszym obszarze.

Żeby LGD otrzymała środki na kolejne lata (do 2020 roku) musi opracować strategię, czyli plan działania, który określi co dla nas – jako lokalnej społeczności – jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w tym okresie, co pozwoli nam żyć lepiej, mocniej kultywować naszą tradycje, rozwijać lokalną kulturę i pomagać tym, którzy w różnej formie potrzebują wsparcia.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w pracach nad Strategią poprzez udział w warsztatach:

Nie możesz wziąć udziału w warsztatach? Wypełnij ankietę on-line:

 

 

 
.

LSR 2014-2020- WARSZTATY

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument, dzięki któremu możliwe stanie się aplikowanie o środki na inicjatywy oddolne na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. WARTO mieć wpływ na to jakie projekty będą realizowane do 2020 roku. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.

 

Nie możesz wziąć udziału w warsztatach? Wypełnij ankietę on-line

   

.

Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

 

Szanowni Państwo!

Obecnie przystępujemy do tworzenia kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do wzięcia udziału w jej tworzeniu. Poniżej znajduje się kilka cennych informacji na temat planowanych konsultacji. W PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) jest działanie (program) LEADER, który polega na tym, że na obszarze kilku gmin działa stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (u nas jest to stowarzyszenie LGD "Zielone Sąsiedztwo" z siedzibą w Podkowie Leśnej), która zarządza środkami z programu LEADER i organizuje m.in. konkursy na dofinansowanie projektów w 4 kategoriach: Małe projekty, Odnowa centrów wsi, Różnicowanie działalności rolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Do tej pory z Leadera zrealizowano u nas m.in.:

 • Zrewitalizowano budynek użyteczności publicznej Dwór Toeplitza w Otrębusach

 • Zmodernizowano budynek MOK w Podkowie Leśnej

 • Wybudowano Świetlicę wiejską OWCA w Owczarni

 • Zmodernizowano budynek na stacji WKD Podkowa Leśna Główna gdzie powstała Wu-Cafe

 • Przebudowano ulicę Przejazdową w Otrębusach

 • Wybudowano boisko wielofunkcyjne w Parzniewie

 • Wybudowano Galerię Artwilk w Owczarni

 • Odnowiono elewację zabytkowego budynku w Podkowie Leśnej

 • Urządzono, ogrodzono i zakupiono urządzenia rekreacyjne w Podkowie Leśnej

Oprócz projektów inwestycyjnych zostało zrealizowanych wiele projektów edukacyjnych, kulturalnych, wydawniczych i promocyjnych.

Żeby LGD otrzymała środki na kolejne lata (do 2020 roku) musi opracować strategię, czyli plan działania, który określi co dla nas – jako lokalnej społeczności – jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w tym okresie, co pozwoli nam żyć lepiej, mocniej kultywować naszą tradycje, rozwijać lokalną kulturę i pomagać tym, którzy w różnej formie potrzebują wsparcia.

 1.Właśnie rozpoczynają się prace nad planowaniem strategii na 5 lat (do 2020) dla obszaru objętego działaniami Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sąsiedztwo"

(3 gminy: Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek).

2.Strategia będzie oceniana (w konkursie – a zatem nie wszyscy otrzymają środki na jej realizację!!!) przez Urząd Marszałkowski, a potem w Ministerstwie Rolnictwa.

3.Strategia będzie podstawą do dysponowania przyrzeczoną (wygraną) pulą pieniędzy na działania zaplanowane w dokumencie.

4.Jeśli czegoś nie zaplanujemy, to trudno będzie to sfinansować ze środków Leader;

5.Jeśli coś zaplanujemy, to musi być to zrobione, gdyż inaczej przepadną środki lub zostanie nałożona kara (wiarygodność potrzeb i planowanych projektów).

6.Dlatego ważne jest by zebrać rzeczywiste plany i potrzeby ludzi (i organizacji) na najbliższych 5 lat i zastanowić się, które z tych planów można wpisać do strategii, by mogły uzyskać realną możliwość dofinansowania.

7.Praca nad strategią musi być konsultowana w jak najszerszym gronie mieszkańców, ponieważ:

 • Strategia ma być „partycypacyjna”, czyli powstająca z udziałem reprezentatywnego grona mieszkańców (jest to punktowane);
 • Ma pokazywać rzeczywiste oczekiwania mieszkańców

Zachęcamy do aktywnego udziału w pracach nad Strategią poprzez udział w warsztatach:

Nie możesz wziąć udziału w warsztatach? Wypełnij ankietę on-line:

 

 

 
.

Rozpoczynamy Konsultowanie LSR dla obszaru PTO

"Gdybym miał do dyspozycji jedną godzinę, aby ocalić świat,

poświęciłbym pięćdziesiąt pięć minut na próbę zdefiniowania problemu 

i pięć minut na jego rozwiązanie."

Albert Einstein

 

 

ROZPOCZYNAMY KONSULTOWANIE LSR dla obszaru PTO

(środki z PROW na lata 2014-2020)

 

Organizacje pozarządowe z terenu PTO będące partnerami projektu otrzymały zaproszenie Burmistrza Gminy Brwinów na warsztaty, które odbędą się w ramach realizacji Projektu pn.: "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych.

Warsztaty będą przeprowadzone przy współudziale Partnerskim Miasta Podkowa Leśna oraz Miasta Milanówek.

Kontakt ;Katarzyna Lewandowska Urząd Gminy Brwinów tel. 22 738 25 86

Kierownik Projektu; Tadeusz Marczyk tel. 22 738-25-89 email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– Z uwagi na stosunkowo krótki okres czasu, jakim dysponujemy na realizację tego projektu, ważne jest, aby na każdym etapie jego realizacji, a zwłaszcza podczas tworzenia strategii dla obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w prace włączyli się wszyscy zainteresowani partnerzy projektu oraz radni rad miejskich Brwinowa, Podkowy Leśnej oraz Milanówka – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński, zapraszając do uczestnictwa w warsztatach. Ich efektem ma być wypracowanie dokumentu strategicznego dla obszaru gminy Brwinów, miasta Milanówka oraz miasta Podkowy Leśnej.

Wniosek o dofinansowanie projektu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego został złożony dwa lata temu. Chociaż znalazł się wówczas na pierwszym miejscu listy rezerwowej, to na dobrą wiadomość o uzyskaniu dotacji trzeba było czekać aż półtora roku. Współpraca gmin przy rozwiązywaniu problemów dotyczących mieszkańców całego obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów zacieśni się. Arkadiusz Kosiński (burmistrz gminy Brwinów), Wiesława Kwiatkowska (burmistrz miasta Milanówka) oraz Artur Tusiński (burmistrz miasta Podkowa Leśna) wspólnie ustalili zakres działań związanych z projektem, który realizowany będzie w latach 2015-2016. W tym czasie zostaną wypracowane dokumenty strategiczne, koncepcje i projekty, które będą pomocne przy pozyskiwaniu środków do ich realizacji. Gmina Brwinów jest liderem porozumienia. W projekcie, oprócz samorządów trzech gmin, biorą też udział partnerzy społeczni, m.in. ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe.                                                                                      Wśród działań w ramach projektu znalazły się kwestie związane z gospodarką wodną, transportem i komunikacją – w tym stworzeniem sieci ścieżek rowerowych, rewitalizacją terenów zielonych oraz sprawami społecznymi – przede wszystkim związanymi z przeciwdziałaniem rozwarstwieniu mieszkańców, troską o ludzi starszych oraz edukacją dzieci i młodzieży.

 

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” jest jednym ze społecznych partnerów projektu. Udział lokalnych organizacji pozarządowych we wspólnie wypracowywanych wnioskach dla obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jest istotny nie tylko w perspektywie konsultowania ostatecznego kształtu dokumentu wynikającego z warsztatów ale przede wszystkim jest ważny w perspektywie możliwych do pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

.

Warsztat Zarządzania Strategicznego dla partnerstwa

Pierwszy warsztat w dniu 7.04 został przeprowadzony przez przedstawicieli Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu tj p. Janusza Szewczuka, dr Tomasza Potkańskiego, Łukasza Dąbrówkę.

W wystąpieniu wstępnym, prowadzący p. J. Szewczuk podkreślił znaczenie lokalnej grupy działania jako podmiotu doświadczonego w wykorzystaniu środków publicznych z dotacji unijnych na rzecz oddolnie zgłaszanych i realizowanych projektów i działań na rzecz społeczności lokalnych. Dogłębną analizę danych statystycznych i lokalnych uwarunkowań obszaru PTO zakończyło podsumowanie uwspólniające strategiczne kierunki rozwoju.

Prowadzący p. J.Szewczuk zaproponował cztery obszary priorytetowe tj. docelowe produkty określające kierunkowo planowane i pożądane przyszłe projekty w PTO;

- PTO jako najlepsze miejsce do zamieszkania,

- PTO jako najlepsze miejsce do rozwoju własnej działalności gospodarczej w sektorach o wysokiej wartości dodanej,

- nowa edukacja (w tym poza formalna, ustawiczna)

- atrakcyjna dla mieszkańców i przejezdnych oferta lokalnych NGO (NGO jako twórcy usług i podmioty współtworzące nowe miejsca pracy).

 

.

INFORMACJA od Zarządu LGD Zielone Sąsiedztwo

Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami nasze Stowarzyszenie przygotowuje się do przystąpienia do konkursu na wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) ze środków PROW na lata 2014- 2020.

Do końca czerwca 2015r mamy czas na rozliczenie i zamkniecie mijającego okresu programowania (na lata 2007-13) oraz podsumowanie wykorzystania środków pozyskanych z PROW z osi 4 LEADER.
Wyniosły one blisko 3 mln zł i zostały wykorzystane przez beneficjentów na działania zrealizowane na terenie dwu gmin: Podkowy Leśnej i Brwinowa.

W maju przystępujemy do konsultowania założeń nowego LSR przygotowywanego na potrzeby środków w nowej perspektywie unijnej. Zmiany przepisów na poziomie ogólnopolskim formalnie umożliwiły w obecnej perspektywie włączenie Miasta Milanówek do LGD i w perspektywie pozyskanie środków finansowych na wspólne dla wszystkich trzech gmin inicjatywy z obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Gmina Milanówek od 11 września 2014r jest członkiem LGD.

Biorąc pod uwagę liczbę ludności PTO i wytyczne podane przez MRiRW – maksymalna kwota na wsparcie operacji w ramach LSR może wynieść do 6 mln zł.


W okresie od lipca 2015r do momentu rozstrzygnięcia konkursu na wybór LGD, Stowarzyszenie będzie mogło skorzystać z tzw wsparcia przygotowawczego. W tym okresie opracowywana będzie szczegółowo Lokalna Strategia Działania dla obszaru PTO.
Wstępne założenia do przyszłej LSR konsultujemy praktycznie od początku kwietnia br. (warsztaty PTO organizowane przez samorządy oraz konsultacje LSR zaplanowane przez LGD od maja).

.

Więcej artykułów…