×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Ruszył program FIO Mazowsze Lokalnie

włącz . Odsłony: 3022

 

 

 

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo jest jednym z AMBASADORÓW FIO – Mazowsze Lokalnie.

Do zadań Ambasadora należy;

•       reprezentowanie Programu FIO-Mazowsze Lokalnie

•       animowanie społeczności lokalnych

•       promowanie konkursu

•       wsparcie Operatora w stworzeniu bazy lokalnych mediów

•       zorganizowanie min. jednego spotkania informacyjnego

 

W środę 23 lipca zaprosiliśmy do biura Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo na ul Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej na Dzień Otwarty poświęcony funduszom FIO i na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych. Od 29 lipca promowaliśmy Konkurs w lokalnym Radiu Bogoria.

Konsultacje indywidualne pod nr  telefonu; 22 724 58 90 lub po wcześniejszym zgłoszeniu się w biurze LGD na ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE osoby zainteresowane składaniem projektów lub podmioty zainteresowane współpracą i promocją Konkursu.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Program realizujemy w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Wzorujemy się na znanym i dobrze funkcjonującym od 2000 roku Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Działaj Lokalnie, który poprzez lokalne konkursy grantowe z sukcesem inicjuje współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Działamy w obszarach:

1) zwiększenia roli inicjatyw oddolnych;

2) animacji działań samopomocowych,

3) wspierania młodych organizacji pozarządowych.

W ramach programu FIO Mazowsze Lokalnie przekażemy ok. 600 mikrodotacji w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego konkursu.

Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2014 roku do 30 listopada 2016 roku.

Więcej informacji na stronie www.mazowszelokalnie.pl

.