×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

FIO-Mazowsze Lokalnie na półmetku

włącz . Odsłony: 2235

Jeden z regionalnych programów regrantingowych wspierających młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne podsumowuje zmiany wprowadzone w drugiej edycji konkursu. Podczas spotkania Komitetu Sterującego zaprezentowano raport ewaluacyjny i omówiono wyniki wiosennej rewolucji w mikrodotacjach na Mazowszu.
Program FIO – Mazowsze Lokalnie wspiera rozwój młodych organizacji oraz inicjatywy oddolne. Jest jednym z nielicznych programów dofinansowujących działania realizowane przez grupy nieformalne i samopomocowe.
– Dajemy szansę na rozruch młodym aktywistom, którzy nie mieli szansy zdobycia doświadczenia w realizacji dużych projektów. Postrzegamy się jako rodzaj szkoły, która przygotuje ich do dalszych wyzwań – tłumaczy Aleksandra Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy, członek zespołu projektowego.
Zainteresowanie możliwościami, jakie daje FIO- Mazowsze Lokalnie rośnie z roku na rok.

.


W poprzedniej edycji złożono 702 wnioski o mikrodotacje, w tegorocznej o ponad 50 więcej. Wzrosła także liczba przyznanych dotacji (od 143 w roku 2014 do 184 w 2015). – Konkurs wypełnia pewnego rodzaju niszę i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na nieformalną aktywność społeczną grup obywatelskich – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu. – Powodem rosnącego zainteresowania są także zmiany, jakie wprowadziliśmy, aby uczynić konkurs bardziej przyjaznym dla uczestników – dodaje. Operatorzy programu zdecydowali się przede wszystkim znacznie uprościć formalności związane z procedurą aplikowania o mikrodotację. Rozbudowany wniosek aplikacyjny został zastąpiony przyjazną jednostronicową fiszką, zawierającą 7 pytań. Fiszka nie zawierała również skomplikowanego budżetu ani harmonogramu, dzięki czemu łatwiej było złożyć wniosek osobom, które po raz pierwszy mierzyły się z konkursem grantowym. Drugą rewolucyjną zmianą było wprowadzenie lokalnych komisji, które oceniały projekty w bezpośredniej rozmowie z grupami i organizacjami. W 2015 roku odbyło się 7 spotkań komisji na całym Mazowszu: w Siedlcach, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie (dwa spotkania). Wprowadzenie nowej formuły, pozwoliło poznać wnioskodawców, lepiej zapoznać się z ich pomysłami i omówić zagadnienia, które mogą być problemem podczas realizacji. Komisja miała możliwość zadawania pytań i uzupełnienia treści wniosku o brakujące informacje. Mimo obaw, że ta forma będzie stresująca dla uczestników, w ankiecie ewaluacyjnej aż 93% z nich oceniło lokalne komisje pozytywnie. Wystąpienie stało się okazją do wykazania się kreatywnością, wymiany doświadczeń oraz zintegrowania grupy podczas przygotowań. Trzecią i równie ciekawą zmianą, było wprowadzenie skróconego planu rozwoju organizacji, który zastąpił wniosek o mikrodotację dla młodych organizacji pozarządowych. W 2015 roku aż 181 organizacji zgłosiło swój plan rozwoju ubiegając się o wsparcie finansowe w konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie. Do końca października potrwa realizacja projektów dofinansowanych w tym roku. Ciekawe wydarzenia z projektów można śledzić na stronie FIO – Mazowsze Lokalnie www.mazowszelokalnie.pl oraz na Facebooku. Tymczasem trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu, który zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2016 roku. Zachęcamy do lektury raportu ewaluacyjnego będącego przedmiotem rozmów Komitetu Sterującego FIO-Mazowsze Lokalnie 8 września 2015 roku, który dostępny jest na stronie: www.mazowszelokalnie.pl

 

Raport ewaluacyjny - FIO-Mazowsze Lokalnie w połowie drogi 3.16 MB Download