×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Projekt PROLOCAL - spotkanie międzynarodowej grupy w Polsce

włącz . Odsłony: 965

W dniach 27-28 października 2016 odbyło się spotkanie robocze międzynarodowego partnerstwa w ramach projektu PROLOCAL (Formation of local food market). Tym razem grupa spotkała się w Warszawie oraz Podkowie Leśnej.

 

Na październikowym spotkaniu były obecne instytucje i organizacje wchodzące w skład partnerstwa: LAEI oraz Centre for Programme LEADER (Litwa), University of Latvia (Łotwa), Nordregio (Szwecja), Institute of System Research in Agroindustrial Complex (Białoruś), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” (Polska).

 

Pierwszego dnia spotkania, w Warszawie, podczas całodziennej sesji seminaryjnej uczestnicy przedstawili prezentacje z przykładami dobrych praktyk z własnych krajów w obszarze lokalnego rynku spożywczego i krótkich łańcuchów dostaw żywności (LFM - local food market). Zaprezentowali różne modele rozwiązań w zakresie LFM oraz formy wsparcia ze strony instytucji i organizacji w poszczególnych państwach.  Zagadnienia te były szeroko dyskutowane podczas sesji „burzy mózgów”, podobnie jak inne: możliwości współpracy pomiędzy badaczami i praktykami w tym temacie czy dalszy rozwój zawiązanego partnerstwa w ramach projektu PROLOCAL. W tym dniu zostały przedstawione dwie polskie inicjatywy: Warszawska Kooperatywa Spożywcza oraz projekt LokalnyRolnik.pl, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Drugi dzień to wizyta studyjna w Podkowie Leśnej, zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo”. 
Do południa goście - uczestnicy projektu zapoznali się z lokalnymi inicjatywami z obszaru LGD i innych części kraju.
Fundacja Start Pro z Milanówka zaprezentowała swoją działalność, a szczególnie Targi Dobrego Smaku oraz program Zakupy z Polecenia. Przedstawicielka Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie opowiedziała natomiast o dobrych przykładach  przedsiębiorczości na terenach wiejskich i laureatach konkursu „Sposób na Sukces”: inicjatywie „Paczka od rolnika”, Wiatrowym Sadzie (tłocznia soków z owoców i warzyw) oraz gospodarstwie ekologicznym i Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym z Grzybowa.

 

Po prezentacjach grupa udała się na spacer po Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna, posłuchała o historii miasta i idei slow life. Jesienna Podkowa Leśna zachwyciła wszystkich.

 

Kolejne spotkanie międzynarodowego partnerstwa odbędzie się w grudniu w Wilnie (Litwa).

 

Wizytę studyjną w Polsce zorganizowali: Paweł Chmieliński z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a także członek LGD „Zielone Sąsiedztwo” oraz Karolina Likhtarovich i Anna Łukasiewicz z LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

 

Zdjęcia: Karolina Likhtarovich