×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Aktualności

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

włącz .

Aby poprawnie otowrzyć dokument zalecamy używanie przeglądarki      lub  

PLIK<<<>>>

 

 

Partnerstwo 22 - Konsultacje

włącz .

Konsultacje w ramach działania; PARTNERSTWO 22

 

Wdrazanie Mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w Polsce.

 

21 września 2016 roku na zaproszenie p. Wojciecha Kaczmarczyka – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawicielki naszej organizacji - Barbara Potkańska i Adriana Skajewska oraz Tomasz Potkański uczestniczyli w spotkaniu poświęconym dyskusji nad stanem wdrażania mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w Polsce.
Prowadzenie spotkania zostało powierzone panu ministrowi Ryszardowi Zarudzkiemu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie Umową Partnerstwa zasady RLKS mogą być wdrażanie w formule bezpośredniej jak i pośrednich. Przykładem bezpośredniego zastosowania mechanizmu są m.in. wielofunduszowe LGD jakie działają na terenie dwóch województw w Polsce.

W kontekście omawianej na spotkaniu Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) w okresie wdrażania 2014-2020 rozważane jest rozszerzenie istniejących zasad RLKS o:

1.      Konkursy dedykowane dla LGD w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w tym na projekty grantowe

2.          Uwzględnienie LGD w systemie wyboru projektów w RPO (LGD opracuje kryteria wyboru operacji realizowanych na jej obszarze).

W dyskusji brali udział także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Urzędów Marszałkowskich, ogólnopolskich organizacji samorządowych i społecznych oraz partnerstw lokalnych, w tym LGD.

Relacja ze spotkania:

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/…/seminarium-ro…

 

Malmo- wizyta w Szwecji

włącz .

Spotkanie organizacyjne oraz wizyta studyjna

21- 22 wrzesnia 2016r

Malmo/ Szwecja.

Pierwsze z 3 planowanych spotkań miedzynarodowego projektu Local Food Market dla krajów basenu Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk oraz zawiązanie konsorcjum wokół tematów związanych z lokalnymi rynkami zbytu oraz skróconymi łańcuchami dostaw.

Uczestnicy; 9 partnerskich instytucji i organizacji z 5 krajów.

1.LAEI, LT

2. Nordregio, SE

3. Centre for programme Leader, LT

4. University of Latvia, LV

5. Institute of Agriculture and Food Economics, PL

6. LAG Zielone Sasiedztwo

7. Institute of System Research in Agroindustrial Complex, BY

8. Ministry of Agriculture, BY

9. Dundaga municipality, LV

 

Finansowanie - Nordregio.

 

Z Polski udział wzieli:

Dr Joanna Pawłowska -Tyszka i Dr Paweł Chmielinski - Institute od Agriculture and Food Economics.

Oraz : Karolina Likhtarovich i Anna Łukasiewicz - LAG Zielone Sąsiedztwo .

The aim of the first meeting was to get to know each other and get to know about the current work. All partners are expected to contribute with practical examples of local food market formation from their respective countries to be included in the compilation of good practice examples study at the later stage of the project.

Spotkanie w pierwszym dniu miało charakter roboczy. Każda z uczestniczących grup przygotowała prezentację na temat własnej działalności w kontekście tematu partnerstwa. Przedyskutowano zakresy planowanej współpracy oraz możliwości wspólnego składania wniosków do europejskich programów.

W drugim dniu odbyła się wizyta studyjna do ;

- rybnej Eko farmy Ekofisk w Landskoronie (przykład innowacyjnego przedsiębiorstwa produkcyjno/hodowlanego wykorzystującego lokalny potencjał i nowe technologie)

- Brygadens Salucholl w Rostanga & RUAB – Rostanga Development Company( przykłady Współpracy lokalnego biznesu i organizacji pozarządowej nastawionych na wzmacnianie tożsamości lokalnej i tworzenie miejsc pracy w sektorze turystyki).

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 27-28 października w Warszawie i na obszarze naszego podwarszawskiego LGD.